Posts tagged ‘Ljubljanica’

September 26, 2014

Ljubljana – day 7

by ada

mini Ljubljana

Ljubljana 4

Ljubljana

Dragon Bridge 1

Butchers' Bridge Ljubljana

Ljubljana 12

Ljubljana 9

Ljubljana spider net 2

Ljubljana bird sculptures

Ljubljana Dragon Bridge

Ljubljana antiquarium

Ljubljana cute dog

Trubarjeva cesta

Ljubljana beach volleyball

Ljubljana 14

Ljubljana shoes

August 7, 2014

Ljubljana – day 1, part 2

by ada

Gornji trg 3

Ljubljana 9

Mestni trg 6

Mestni trg 1

Ciril - Metodov trg

Tromostovje 1

Adamič - Lundrovo nabrežje 2

Petkovškovo nabrežje

Ljubljanica 11

sculptur at Butcher's Bridge Ljubljana

Central Market Ljubljana

Ljubljana 1

Central Market Ljubljana 2

Ljubljana 1

%d bloggers like this: